Trage Schildklier En Alcohol  thumbnail

Trage Schildklier En Alcohol

Published Sep 19, 23
10 min read

Snelle Schildklier Haaruitval

De schildklier produceert twee belangrijke hormonen: thyroxine en T3. Deze hormonen regelen het proces dat je lichaam energie haalt uit het voedsel dat je eet. Als je schildklier niet goed werkt, gebruikt je lichaam de energie langzamer of sneller dan zou moeten. Bij kinderen heeft die stofwisseling invloed op de geestelijke ontwikkeling en groei.

Jodium is erg belangrijk voor een goede werking van je schildklier, maar komt steeds minder vaak voor in onze dagelijkse voeding. Het feit dat mensen steeds minder brood eten is hier een van de oorzaken van. Ander voedsel dat jodium voor je lichaam levert zijn onder andere vis, soja, schelpdieren, groene boontjes en gejodeerd tafelzout.

Een gezonde levensstijl, afwisselende voeding, voldoende jodium inname en regelmatig bewegen werken niet alleen ter voorkoming, maar zorgen ook dat je je minder slecht voelt op het moment dat je schildklier wel opspeelt. [/tab] [/tabcontent] [/tabs] .

Patiënten met een goiter hebben een abnormaal vergrote schildklier, waardoor de nek opzwelt. Een goiter wordt ook wel eens een krop of struma genoemd. Het probleem komt vooral voor bij iets oudere patiënten. Zwelling in de nek Slikklachten Last van prikkelhoest Drukgevoel in de keel Als u vermoedt dat u een goiter heeft, contacteer uw huisarts.

Hier leest u meer over de mogelijke onderzoeken in het kader van schildklierproblemen. Goede oppuntstelling is absoluut nodig voor de geschikte behandeling: .

De schildklier: een klein orgaan met grote gevolgen als het niet goed functioneert. Dit artikel gaat niet zozeer over de specifieke schildklierziekten maar vooral ook om de vele onbegrepen schildklierproblemen. Bij veel mensen wordt de diagnose van een schildklierprobleem niet gesteld: vaak omdat de schildklier zelf niet 'ziek' is, de bloedwaardes (vaak) in orde lijken maar er allerlei andere (hormonale) oorzaken of omstandigheden zijn waardoor de schildklier uit balans of onder-actief raakt.

Schildklier Ondersteuning

(1)(1a) En dat is niet zo vreemd omdat de basis van onze gezondheid ligt in gezonde cellen die onder andere zorgen voor een optimale energieproductie. Eén van de oorzaken van een onderactiviteit van de schildklier is, dat bij een te lage temperatuur, onze enzymen niet meer werken. Bij elke graad afwijking van onze optimale lichaamstemperatuur loopt de enzymcapaciteit in onze cellen met 10 tot 20% terug* en daalt o.

de energieaanmaak en reparatiekracht in/van onze cellen. a vogel schildklier. Bovendien, en dan wordt het opeens heel logisch dat elk probleem met de energieaanmaak op celniveau ook een hormonaal probleem met zich meebrengt, wordt de grondstof van al onze (geslachts)hormonen (pregenolon) in onze mitochondriën in onze cellen aangemaakt. Zie verder het hoofdstuk uit mijn boek 'Energie aanmaken, hoe gaat dat eigenlijk in mijn boek 'Alles draait om je hormonen

Te weinig schildklierhormoon (T3) kan zelfs het herstel bij bij hartaandoeningen belemmeren(1a): er is dan immers nog meer energie nodig! . Ons hart bestaat voor ca. 36% van zijn gewicht uit mitochondrien. Zenuwcellen hebben ca. 10. 000 mitochondrien per cel. En eicellen nog veel meer. Los van de energieaanmaak zorgen gezonde cellen ook dat oude/kapotte cellen worden gerepareerd of geëlimineerd om ruimte te maken voor nieuwe/fitte cellen.

Dwarsdoorsnede menselijk cel uit Alles Draait om je Hormonen Het klinkt misschien als simpele oplossing voor een serieus probleem maar divers, gezond, onbewerkt, vitaal/duurzaam en écht eten is de basis: alle voedingsstoffen aanwezig zijn om onze cellen optimaal energie aan te laten maken. 'Stop alleen dingen in je mond met 100% voedingswaarde' is iets wat zeker opgaat voor je schildklier.

Ook/zeker bij de schildklier! In veel gevallen is een onder-activiteit van de schildklier niet in het bloed aantoonbaar (soms wel in urine- en/of door middel van een temperatuurtest) omdat de schildklier op zich ook niet 'ziek' is. Er kan om heel veel redenen een tekort aan werkzame schildklierhormonen zijn. Bijzonder is ook dat veel mensen die wel de diagnose subklinische hypothyreoïdie krijgen (hoog TSH en T4 vaak normaal), hun klachten niet zien verbeteren door medicatie.(17) Dat is ook de reden dat veel mensen geen medicatie meer krijgen, tenzij de TSH boven de 10 stijgt.

Een heel kenmerkend symptoom van een vertraagde schildklier is de verlaagde ochtendtemperatuur. Zie de Barnes temperatuurtest. schildklier en diabetes 2. In bijlage C van mijn boek 'Alles draait om je hormonen', vind je ook veel andere kenmerken die op een trage schildklierwerking kunnen duiden. Ik noem er hier slechts een paar van de vele, los van de verlaagde ochtendtemperatuur en de logische vermoeidheid door de verminderde energieaanmaak: obstipatie ondanks een verder gezonde voeding- en leefstijldepressie (zonder logische oorzaak en/of die niet reageren op medicatie*)zeer gevoelig voor kou (vaak ook koude neuspunt)droge/ruwe huidgebrekkige wenkbrauwgroeikrakende/hese stemvocht vasthouden (kenmerkend is bij de oogleden en in het gezicht)verminderde vruchtbaarheid Eén van de belangrijke oorzaken dat klachten van een subklinische hypothyreoïdie niet reageren op medicatie is: de schildklier is geen autonoom orgaan maar is onderdeel van een complex samenspel tussen hormonen en wat er op celniveau gebeurt

Plakkerige Ontlasting Schildklier

Daarom is een totaal aanpak van hormonen de meest logische stap om te zetten. Heb je veel klachten die kunnen duiden op een schildklierprobleem en is je ochtendtemperatuur inderdaad te laag, dan zou ik iedereen adviseren om én aanvullend onderzoek te laten doen (zeker als alleen TSH en T4 bepaald zijn) en/of zo te eten volgens de adviezen in dit artikel.Wordt deze situatie niet aangepakt dan kunnen er uiteindelijk primaire schildklierziektes ontstaan. Om de schildklier weer gezond te laten functioneren is het ALTIJD belangrijk om te begrijpen waarom de schildklier zijn taken niet naar behoren uitvoert. Hopelijk biedt dit artikel je heel wat handvatten. *10-15% van de mensen met een depressie heeft een verlaagde schildklierwerking.

Dit heeft er enerzijds mee te maken dat schildklierklachten aspecifiek zijn, dus bij allerlei aandoeningen voor kunnen komen en anderzijds heeft het ook vaak met deze factoren te maken: Een schildklierprobleem kan gemakkelijk zijn van allerlei andere hormonale klachten, zoals uitputting van de bijnieren door langdurige stress, oxidatieve stress, auto-immuunziekten, insulineresistentie, oestrogeendominantie, progesteron of testosteron-tekort of een niet ontdekt jodiumtekort.Alleen door de oorzaak te achterhalen en deze te behandelen, kun je de schildklier weer activeren. Dat veel vrouwen net na de bevalling of aan het begin van de overgang schildklierklachten krijgen, doet al vermoeden dat schildklierverstoringen te maken hebben met het hele hormonenorkest. Zie verder bij introductie in de wereld van je hormonen in mijn boek 'Alles draait om je hormonen'.

Vooral in onze lever moet het 'onwerkzame' schildklierhormoon T4 worden omgezet in het werkzame T3. Als onze lever te zwaar belast wordt kan deze taak in het gedrang komen. Bovendien kan het actieve T3 (die de stofwisseling activeert) ook omgezet worden in r, T3 (zet de rem op de stofwisseling) waardoor de energieaanmaak op celniveau sterk verlaagd wordt.

Helaas worden T3 en r, T3 zelden bepaald. Hierdoor wordt de diagnose niet gesteld. Of , indien de diagnose wel wordt gesteld, volgt behandeling met schildkliermedicatie maar wordt de 'stoorzender' zelf niet behandeld. Doe voor je eigen inzicht eens deze schriftelijke zelftest om in te schatten hoe jouw lever is toegerust voor al zijn taken.

Waardes Schildklier

Er zijn erg ruime bandbreedtes afgesproken voor schildklierhormonen. TSH wordt bijvoorbeeld tot 4 à 5 akkoord bevonden, terwijl een TSH boven de 2 eigenlijk al een indicatie is dat de schildklierfunctie aan het vertragen is. Bovendien kan het moment waarop je geprikt maakt heel veel uitmaken: vaak wordt TSH gemeten en die kan binnen 24 uur tot ruim 60% schommelen.

Hormonen die gebonden zijn hebben geen functie, vrije hormonen hebben dat wel. Alleen de vrije hormonen in het bloed kunnen taken verrichten. In het geval van schildklierhormonen zijn dit f, T4 en f, T3. Pas als je zowel de gebonden als vrije hormonen in kaart brengt heb je een duidelijk inzicht.

Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Bovendien kan er ook het zogenaamde ‘reversed T3’ worden aangemaakt (zie bij punt 2), zeker onder invloed van stress of chronische ontstekingen (2). schildklier levothyroxine. Dit is een vorm van T3 die de energieaanmaak in onze cellen afremt: puur bedoeld is om een tijdelijke situatie te overlevenIk noem ze in willekeurige volgorde; Het cadmium in rookwaren blokkeert de thyroxinereceptor in de schildklier. Omdat roken de stofwisseling bovenmatig activeert, wordt de hypothyreoïdie, die meestal door het roken veroorzaakt wordt, niet opgemerkt. foliumzuur tekort+schildklier. Dit komt pas tot uiting als men stopt met roken, met veel onbegrepen schildklierklachten tot gevolg

Of het nu de kip op het ei is: we zullen veel meer beschermende stoffen moeten eten voor een gezonde schildklierfunctie. En daar zit een uitdaging voor menigeen want die zijn we ca - trage schildklier voeding. 80-90% minder gaan eten de afgelopen 70 jaar. Dus is voldoende antioxidanten eten en aanmaken van zeer groot belang

  • Ook onder invloed van chronische stress wordt een groot deel van de schildklierhormonen omgezet naar het onwerkzame r, T3. Zie kader hierboven, leerde Hippocrates 500 jaar v. Chr. al aan al artsen in opleiding. Als dat zo is, dan zetelt gezondheid daar dus ook. En ja, ook bij schildklierklachten speelt de darm (de diversiteit en onderlingen verhouding tussen alle micro-organismen) een vitale rol.

Rfa Behandeling Schildklier

Intoleranties of allergieën voor vooral gluten en koemelk lijken een rol te spelen bij vooral auto-immuunziekten van de schildklier.(20) Veel mensen met schildklier klachten lijken op te knappen van een dieet zonder gluten en koemelk. Maar er zijn ook specifieke redenen waarom een gezond darmmicrobioom belangrijk is: Schildklierziekten als de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto ontstaan vanuit een auto-immuunreactie.

Bepaalde (zogenaamde gramnegatieve bacteriën) produceren zogenaamde endotoxines (als LPS) Deze worden in verband gebracht hun ontstekingsbevorderende werking en daarmee ook met schildklier klachten/ziekten. Een gezonde en gevarieerde darmflora speelt een belangrijke rol in het tegengaan van oestrogeen dominantie (een oorzaak van schildklierklachten) Zie verder dit artikel (tintelende handen en voeten schildklier)over de link tussen gezonde darmen & gezonde hormonenVoeding met een hoge glycemische lading werkt insulineresistentie in de hand. En insuline resistentie heeft weer veel consequenties, zeker hormonaal gezien - snel blauwe plekken schildklier. Zoals al eerder genoemd in dit artikel: hormonen werken samen in een 'hormoonorkest": als er één orkestlid (hormoon systeem) verstoord raakt, raakt het hele orkest uit balans. Dit is een belangrijke oorzaak van schildklierproblemen

Maar zoals je in de tabel Glycemische Lading ziet zijn ook bijvoorbeeld gebakken aardappelen, rijst, producten van tarwebloem etc. snelle koolhydraten met een verstorend effect op onze schildklier. Bovendien en dat is iets waar we misschien niet vaak genoeg over horen: flinke pieken en dalen in onze bloedsuikerspiegel worden door ons lichaam/brein opgevat als stress.

Zie verder bij punt 2 over de schildklier en chronische stress. Bovendien betekenen chronische ontregelingen van de bloedsuikerspiegel (hypoglycemie, insulineresistentie, metabool syndroom, diabetes) ook per definitie bijna een overbelasting van de darmen en lever. En maak je uiteindelijk minder energie op celniveau aan. Zo heb je alleen door chronisch teveel snelle koolhydraten (vooral in combinatie met te weinig bewegen) al heel wat mogelijke oorzaken van schildklierklachten te pakken.

Afbeelding uit mijn boek Alles draait om je Hormonen. Onder leiding van hypothalamus, hypofyse en epifyse wordt ons hormoonsysteem aangestuurd. Ontregeling van de één heeft altijd consequenties voor de overige orkestleden. Daarom is aanpak van één systeem ook vaak niet doeltreffend genoeg - schildklier latijn. Je lever speelt een centrale en vitale rol als het gaat om je hormonen

Schildklier Controleren

Ook voor je schildklier is je lever van vitaal belang. pet scan schildklier. Niet alleen om je schildklier te beschermen tegen vrije radicalen, toxische stoffen, zware metalen etc. maar ook om het activerende T3 aan te maken. Dit gebeurt voor ca. 20% in elke cel van je lichaam maar voor ca. 80% in je lever

Wat wellicht belangrijk is om te begrijpen: onze lever heeft een gigantisch takenpakket en heeft dus veel energie nodig om dit allemaal uit te voeren (bloedprikken schildklier nuchter). Ontbreken de co-enzymen (vitamines, mineralen etc) of zijn er ander leverproblemen dan kan de lever deze veelheid aan taken niet meer naar behoren uitvoeren. Ik noem slechts een aantal zaken waardoor de leverfunctie ondermijnd kan worden

Bovendien worden er door onze lever veel mineralen en sporenelementen gebruikt om toxische stoffen te ontgiften. Die zijn dan niet meer beschikbaar voor de aanmaak van schildklierhormonen, die ook grotendeels in de lever plaatsvindt. Zie uitgebreide informatie in de weetjes Leverontgiftingen Hormoonverstorende stoffen of in bijlage A van mijn boek 'Alles draait om je hormonen'.

Latest Posts

Thuisverpleging - Gemeente Steenokkerzeel

Published Dec 03, 23
7 min read